Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, được chất rắn là


 • Câu hỏi:

  Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: B

  Phân hủy Fe(OH)3 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn là Fe2O3

  2Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3H2O • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ