Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp gì?


 • Câu hỏi:

  Phương pháp chung để điều chế các kim loại Na, Ca, Al trong công nghiệp là gì?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Ghi nhớ: Để điều chế các kim loại kiềm, kiềm thổ, nhôm dùng phương pháp điện phân nóng
  chảy muối halogen tương ứng của chúng hoặc điện phân nóng chảy oxit kim loại (ứng với
  Al) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ