[Sách kết nối] Giải hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6: Tuần 30 – Tìm hiểu làng nghề truyền thống


Tìm hiểu làng nghề truyền thống

Giới thiệu về một số làng nghề truyền thống?

Chia sẻ những điều học hỏi được và cảm xúc về làng nghề truyền thống?

[Sách kết nối] Giải hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6: Tuần 30 - Tìm hiểu làng nghề truyền thống

Lời giải:

Giới thiệu về một số làng nghề truyền thống: nghề đan, nghề làm gốm, nghề làm bánh tráng, nghề làm chiếu 

Chia sẻ những điều học hỏi được và cảm xúc về làng nghề truyền thống: trau dồi thêm kiến thức về làng nghề của nước ta, qua đó học hỏi nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống.

Hoạt động 1: Tìm hiểu hoạt động đặc trưng và vai trò của nghề truyền thống

Thảo luận về nghề truyền thống

Gợi ý:

• Kể tên những nghề truyền thống ở nước ta mà em biết

• Nghề truyền thống có những hoạt động đặc trưng nào?

• Nghề truyền thống có vai trò như thế nào đối với người dân và xã hội?

• Liên hệ thực tế: Ở địa phương em có nghề truyền thống nào?

Chia sẻ kết quả thảo luận với nhóm?

Lời giải:

Những nghề truyền thống ở nước ta mà em biết: nghề làm gốm, đan giỏ, nghề làm nón, tráng bánh…

Nghề truyền thống có những hoạt động đặc trưng: nghệ thuật, sản phẩm sắc xảo, điêu luyện, nhiều người biết đến…

Nghề truyền thống có vai trò  đối với người dân và xã hội: tạo công ăn việc làm cho nhiều người, giúp có thu nhập ổn định, tạo nên làng nghề truyền thống cho dân tộc…

Liên hệ thực tế: Ở địa phương em có nghề truyền thống: tráng bánh, đan giỏ

Hoạt động 2: Lập kế hoạch tìm hiểu nghề truyền thống

Thảo luận và lập kế hoạch tìm hiểu nghề truyền thống theo gợi ý:

[Sách kết nối] Giải hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6: Tuần 30 - Tìm hiểu làng nghề truyền thống

Lời giải:

  • Tên nghề dự định tìm hiểu: liên hệ địa phương gần em có những làng nghề gì

– Mục đích tìm hiểu nghề: học hỏi thêm kiến thứ, mở rộng tầm hiểu biết của mình.

– Thời gian tìm hiểu: (tự sắp xếp)

– Nội dung tìm hiểu: làng nghề đó làm gì, thời gian bao lâu, sản phẩm như thế nào…

– Những hoạt động sẽ tiến hành: (các bạn sắp xếp với nhau)

– Phân công nhiệm vụ: 

– Nội dung, hình thức trình bày kết quả: thuyết trình trước lớp và trình chiếu các hình ảnh mình đã lưu lại được…

Hoạt động 3: Thiết kế phiếu phỏng vấn

Thảo luận và thiết kế phiếu phỏng vấn người làm nghề truyền thống theo mẫu gợi ý dưới đây:

[Sách kết nối] Giải hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6: Tuần 30 - Tìm hiểu làng nghề truyền thống

Lời giải:Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ