[Sách kết nối] Giải hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6: Tuần 31 – Trải nghiệm nghề truyền thống


Ngày hội trải nghiệm hướng nghiệp

• Tham gia các hoạt động trong ngày hội (biểu diễn thời trang nghề nghiệp, tham qua, tìm hiểu các góc trưng bày giới thiệu nghề nghiệp…)

• Chia sẻ cảm xúc về ngày hội

Lời giải:

• Tham gia các hoạt động trong ngày hội (biểu diễn thời trang nghề nghiệp, tham qua, tìm hiểu các góc trưng bày giới thiệu nghề nghiệp…)

• Chia sẻ cảm xúc về ngày hội: biết được nhiều ngành nghề hơn, qua đó học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm cuộc sống.

Hoạt động 1: Tham quan, tìm hiểu cơ sở làm nghề truyền thống

– Nghe nghệ nhân hoặc đại diện cở sở làm nghề  truyền thống giới thiệu về nghề.

– Quan sát hoạt động của người làm nghề nơi tham quan.

– Quan sát các việc sử  dụng cụ lao động 

– Phỏng vấn người làm nghề truyền thống

– Ghi chép ngắn gọn những điều quan sát  và nghe được.

Lời giải:

Tiến hành phỏng vấn nơi mình tham quan và ghi chép lại

Hoạt động 2: Tham gia thực hiện một số công việc của nghề truyền thống 

– Trực tiếp tham gia thực hiện một số công việc của nghề truyền thống

– Đảm bảo an toàn khi lao động ở làng nghềLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ