[Sách kết nối] Giải hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6: Tuần 32 – Trải nghiệm nghề truyền thống (tt)


Ngày hội tư vấn hướng nghiệp

• Tham gia giao lưu với các chuyên gia trong ngày hội tư vấn hướng nghiệp

• Tìm hiểu 1 số nghề em yêu thích hoặc mơ ước.

• Chia sẻ cảm xúc về ngày hội.

Lời giải:

• Tham gia giao lưu với các chuyên gia trong ngày hội tư vấn hướng nghiệp

• Tìm hiểu 1 số nghề em yêu thích hoặc mơ ước: (gợi ý: làm gốm, dệt, …)

• Chia sẻ cảm xúc về ngày hội: rất vui và bổ ích, giúp học sinh chúng em mở rộng thêm kiến thức nghề nghiệp

Hoạt động 3: Trình bày báo cáo thu hoạch sau khi tham gia trải nghiệm 

Trình bày, chia sẻ báo cáo thu hoạch cá nhân.

Chia sẻ những việc em đã tham gia, nhưng điều đã học được và cảm nhận của em qua buổi sinh hoạt dưới cờ ngày hội Tư vấn hướng nghiệp

Lời giải:

Trình bày, chia sẻ báo cáo thu hoạch cá nhân.

Chia sẻ những việc em đã tham gia, nhưng điều đã học được và cảm nhận của em qua buổi sinh hoạt dưới cờ ngày hội Tư vấn hướng nghiệp: qua buổi hướng nghiệp em biết được cách chọn nghề nghiệp đúng với bản thân mình, biết được bản thân mình muốn gì và cần làm gì.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ