[Sách kết nối] Giải hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6: Tuần 33 – Em với nghề truyền thống


Hoạt động 1: Khám phá các đặc điểm của bản thân có liên quan đến yêu cầu của nghề truyền thống

Em hãy nhớ lại những đặc điểm của bản thân đã xác định được qua chủ đề “Khám phá bản thân”

Xác định những đức tính, sở thích, khả năng của em có liên quan tới yêu cầu công  việc của nghề truyền thống theo gợi ý sau:

[Sách kết nối] Giải hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6: Tuần 33 - Em với nghề truyền thống

Lời giải:

Em hãy nhớ lại những đặc điểm của bản thân đã xác định được qua chủ đề “Khám phá bản thân” (liên hệ cá nhân em)

Xác định những đức tính, sở thích, khả năng của em có liên quan tới yêu cầu công  việc của nghề truyền thống theo gợi ý sau:

– Nghề là gốm cần đức tính cần cù, chịu khó, học hỏi, cẩn thận, chịu lắng nghe ý kiến người khác…

– Nghề dệt: chăm chỉ, cẩn thận…

Hoạt động 2: Đánh giá sự phù hợp giữa các đặc điểm của bản thân với công việc của nghề truyền thống

Em hãy xác định những đặc điểm của bản thân phù hợp hoặc chưa phù hợp với công việc của nghề truyền thống theo mẫu gợi ý sau:

[Sách kết nối] Giải hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6: Tuần 33 - Em với nghề truyền thống

Chia sẻ kết quả thực hiện hoạt động 

Lời giải:

[Sách kết nối] Giải hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6: Tuần 33 - Em với nghề truyền thốngLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ