[Sách kết nối] Giải hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6: Tuần 34 – Em tập làm nghề truyền thống


Diễn đàn “hành trang vì ngày mai lập nghiệp”

• Tham gia diễn đàn

• Chia sẻ những điều em học hỏi và cảm xúc diễn đàn 

Lời giải:

• Tham gia diễn đàn

• Chia sẻ những điều em học hỏi và cảm xúc diễn đàn: biết thêm nhiều làng nghề truyền thống, thấy quý trọng nghề truyền thống hơn, học hỏi được nhiều điều bổ ích từ buổi diễn đàn.

Hoạt động 1: Chia sẻ ý tưởng làm sản phẩm của nghề truyền thống

Thảo luận với những bạn cùng chọn loại sản phẩm nghề truyền thống với mình để chuẩn bị trình bày trước lớp những vấn đề sau:

• Sản phẩm sẽ làm là gì?

• Vì sao chọn loại sản phẩm này? Sử dụng sản phẩm này như thế nào?

• Đã chuẩn bị những dụng cụ lao động, nguyên vật liệu nào để làm sản phẩm?

Kết quả dự kiến:

Chia sẻ ý tưởng làm sản phẩm nghề truyền thống của nhóm?

Lời giải:

Thảo luận với những bạn cùng chọn loại sản phẩm nghề truyền thống với mình để chuẩn bị trình bày trước lớp những vấn đề sau:

• Sản phẩm sẽ làm là gì? (gợi ý là đồ thủ công hay bất kì sản phẩm truyền thống nào)

• Chọn loại sản phẩm này vì gắn bó và gần gũi với em mang một nét đẹp cổ truyền. Sử dụng sản phẩm này (gợi ý: tìm hiểu sản phẩm em làm ra)

• Đã chuẩn bị những dụng cụ lao động, nguyên vật liệu nào để làm sản phẩm

Kết quả dự kiến:

Chia sẻ ý tưởng làm sản phẩm nghề truyền thống của nhóm

Hoạt động 2: Làm sản phẩm của nghề truyền thống

Làm sản phẩm của nghề truyền thống theo trình tự sau:

• Xác định hình thức làm sản phẩm cá nhân hoặc làm sản phẩm theo nhóm.

• Làm sản phẩm theo ý tưởng và hình thức đã chọn 

• Trang trí trình bày sản phẩm của nhóm

• Chuẩn bị nội dung, cách thức giới thiệu sản phẩm

Lời giải:

Làm sản phẩm của nghề truyền thống theo khả năng của mình và trình bày trước lớp.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ