Số hợp chất tác dụng với NaOH theo tỷ lệ 1:2 về số mol dãy HCOOH; CH3COOCH3; ClNH3CH2COOH; HOCH2C6H4OH; CH3COOC6H5.


 • Câu hỏi:

  Số hợp chất tác dụng với NaOH theo tỷ lệ 1:2 về số mol trong dãy HCOOH; CH3COOCH3; ClNH3CH2COOH; HOCH2C6H4OH; CH3COOC6H5

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: C

  Các chất tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1:2 là : ClNH3CH2COOH; CH3COOC6H5 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ