Phát biểu nào sau đây không chính xác về HCHC?


 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây không chính xác về HCHC?  

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: A

  Đồng phân là các chất có cùng công thức phân tử. Các chất có cùng khối lượng phân tử chưa chắc đã cùng công thức phân tử.   • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ