Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện left| {z – i} ight| = 1 trên mặt phẳng phức


 • Câu hỏi:

  Tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện (left| {z – i} right| = 1) trên mặt phẳng phức.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi TN THPT QG năm 2021

  Đáp án đúng: C

  Đặt (z = x + yileft( {x,y in mathbb{R}} right)), khi đó   

  (left| {z – i} right| = 1 Leftrightarrow left| {x + left( {y – 1} right)i} right| = 1 Leftrightarrow sqrt {{x^2} + {{left( {y – 1} right)}^2}}) (= 1 Leftrightarrow {x^2} + {left( {y – 1} right)^2} = 1)

  Vậy tập hợp các điểm biểu diễn số phức z là đừờng tròn tâm I(0;1) bán kính R=1. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ