Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và kháng chiến chống Mĩ (1954 – 1975) của nhân dân Việt Nam đã


 • Câu hỏi:

  Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và kháng chiến chống Mĩ (1954 – 1975) của nhân dân Việt Nam đã

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn SỬ

  Đáp án đúng: B

  Thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và kháng chiến chống Mĩ (1954 – 1975) của nhân dân Việt Nam đã bảo vệ vững chắc thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ