Tia nào sau đây khó quan sát hiện tượng giao thoa nhất? Câu hỏi: Tia nào sau đây khó quan sát hiện tượng giao thoa nhất?  A. Tia hồng ngoại.  B. Tia tử ngoại.      C. Tia X.      D. Sóng vô tuyến   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ