Tìm mệnh đề sai trog các mệnh đề


 • Câu hỏi:

  Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn TOÁN

  Đáp án đúng: C

  Mệnh đề sai là: Tập xác định của hàm số (y={{x}^{-2}}) là (mathbb{R}).

  Sửa lại: Tập xác định của hàm số (y={{x}^{-2}}) là (mathbb{R}backslash left{ 0 right}) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ