Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều khả năng tham gia phản ứng


 • Câu hỏi:

  Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: A

  Chọn A

  Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ và mantozơ đều có phản ứng thủy phân.

  B. Sai vì tinh bột và saccarozơ không tham gia phản ứng tráng gương.

  C. Sai

  D. Sai vì tinh bột không hòa tan Cu(OH)2 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ