Chất X công thức phân tử C H O , là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X       


 • Câu hỏi:

  Chất X có công thức phân tử C H O , là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X       

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

  Đáp án đúng: B

  Chọn B

  Chất X có công thức phân tử là C3H6O2 là este của axit axetic nên có dạng CH3COOCH3 .



 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ