Trong không gian Oxyz cho tứ diện ABCD, với (Aleft( 1;2;5 right),Bleft( -1;2;7 right), Cleft( 4;2;2 right),Dleft( 0;6;-10 right).) Hai điểm P;Q di động trong không gian thỏa mãn PA=QB,PB=QC,PC=QD,PD=QA. Biết rằng mặt phẳng trung trực của đoạn PQ luôn đi qua điểm cố định có tọa độ (left( a;b;c right)). Tính ({{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}.)


Bạn đang ở:Trang chủ / Đề thi TN THPT môn Toán 2021 / Trong không gian Oxyz cho tứ diện ABCD, với (Aleft( 1;2;5 right),Bleft( -1;2;7 right), Cleft( 4;2;2 right),Dleft( 0;6;-10 right).) Hai điểm P;Q di động trong không gian thỏa mãn PA=QB,PB=QC,PC=QD,PD=QA. Biết rằng mặt phẳng trung trực của đoạn PQ luôn đi qua điểm cố định có tọa độ (left( a;b;c right)). Tính ({{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}.)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ