Trong không gian với hệ tọa độ (Oxyz), cho hai điểm (Aleft( {1;1;3} right),Mleft( { – 2;1;0} right)) và mặt phẳng (left( alpha right):x – y + 2 = 0). Viết phương trình mặt phẳng đi qua hai điểm (A,M) và cắt (left( alpha right)) theo một giao tuyến vuông góc với (AM). – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ