Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, 2 nguồn kết hợp A và B dao động


 • Câu hỏi:

  Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, 2 nguồn kết hợp A và B dao động cùng pha. Hai điểm M, N nằm trên đoạn AB là 2 điểm dao động cực đại lần lượt là thứ k và k + 4. Biết MA = 1,2 cm; NA = 1,4 cm. Bước sóng là

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn LÝ

  Đáp án đúng: A

  Tại điểm M có cực đại thứ k, điểm N có cực đại thứ k + 4 → khoảng cách MN là:

  (MN=4.frac{lambda }{2}=2lambda )

  Ta có: (MN=AN-AMRightarrow 0,2cm=2lambda Rightarrow lambda =0,1(cm)=1(mm)) • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ