Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 6dam = …. m


 • Câu hỏi:

  Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 6dam = …. m

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Trắc nghiệm môn Toán lớp 3
  Đáp án đúng: A

  6dam = 60 m

  Số cần điền vào chỗ trống là: 60 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ