Which of the following is defined in the passage?


 • Câu hỏi:

  Which of the following is defined in the passage?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Dịch đề bài: Từ nào sau đây được định nghĩa trong đoạn văn?

  A. Bitcoin

  B. Giao dịch

  C. Thẻ tín dụng

  D. Cơ sở dữ liệu công cộng

  Ngay từ câu mở đầu ta đã thấy tác giả định nghĩa về bitcoin: “Bitcoins are a form of virtual currency. In other words, they are a type of money that does not exist in the actual world.” – Bitcoin là một hình thức tiền tệ ảo. Hay nói cách khác, chúng là một loại tiền mà không tồn tại trong thế giới thực

  → Chọn đáp án A • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ