Which of the following is infered according to the article?


 • Câu hỏi:

  Which of the following is infered according to the article?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: A

  Dịch nghĩa câu hỏi:Điều nào sau đây là được suy ra theo bài báo?

  A. Nhiều dạng ô nhiễm, ngoại trừ ô nhiễm tiếng ồn, đang giảm.

  B. Các vấn đề sức khỏe bất lợi chỉ ảnh hưởng đến trẻ em và thanh thiếu niên.

  C. Nguy cơ ô nhiễm tiếng ồn ít nghiêm trọng hơn khi chúng ta ngủ.

  D. Ít nhất 100.000 trường hợp tử vong sớm do tiếp xúc với tiếng ồn xảy ra mỗi năm.

  Giải thích: Thông tin có ở câu: “The authors noted that while other forms of pollution are decreasing, noise pollution has been increasing.” • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ