Which of the following is infered according to the article?i


 • Câu hỏi:

  Which of the following is infered according to the article?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn ANH

  Đáp án đúng: A

  Dịch nghĩa câu hỏi:Điều nào sau đây là được suy ra theo bài báo?

  A. Những chú gấu trúc con nuôi nhốt ở Trung Quốc thường bị tách khỏi mẹ trước khi chúng được sáu tháng tuổi.

  B. Tách thú con khỏi mẹ sớm có thể có lợi cho sự phát triển xã hội của chúng.

  C. Megan Wilson và Loraine Tarou đã kiểm tra mùa sinh sản của gấu trúc.

  D. Một con gấu trúc tiêu thụ gần 300 pound tre mỗi ngày.

  Giải thích: Thông tin có ở câu: “The study is the first step in examining the impact of a common breeding practice in China: separating captive cubs before they are six months old so that…” • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ