Would you mind moving your suitcase?


 • Câu hỏi:

  Would you mind moving your suitcase?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

  Đáp án đúng: B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ