Giải bài tập Bài 1: Vectơ trong không gian – SGK Hình học 11 CB

1. Các phép tính vectơ a) Quy tắc hình bình hành Nếu ABCD là hình bình hành thì: (overrightarrow {AC} = overrightarrow {AB} + overrightarrow {AD}.) b) Quy tắc ba điểm đối với phép cộng vectơ Cho ba điểm A, B, C bất kì thì (overrightarrow {AC} = overrightarrow {AB} + overrightarrow {BC}). Quy tắc […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ