Giải bài tập Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc – SGK Hình học 11 CB

1. Góc giữa hai vectơ Cho (vec u) và (vec v) là hai vectơ trong không gian. Từ một điểm A bất kì vẽ (overrightarrow {AB} = overrightarrow u ,overrightarrow {AC} = overrightarrow v). Khi đó ta gọi góc (widehat {BAC}(0 le widehat {BAC} le {180^0})) là góc giữa hai vecto vectơ (vec u) và […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ