Giải bài tập Bài 3: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng – SGK Hình học 11 CB

1. Định nghĩa Đường thẳng a được gọi là vuông góc với mặt phẳng (P) nếu a vuông góc với mọi đường thẳng a nằm trong mặt phẳng (P). Kí hiệu: (a bot left ( P right )) Ta có: (a bot mp(P) Leftrightarrow a bot c,forall c subset (P)) 2. Định lý Nếu đường […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ