Giải bài tập Bài 4: Hai mặt phẳng vuông góc – SGK Hình học 11 CB

Hai mặt phẳng vuông góc a) Định nghĩa Hai mặt phẳng được gọi là vuông góc với nhau nếu góc giữa chúng bằng 900. b) Các định lý Định lý 1: Nếu một mặt phẳng chứa một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng khác thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau. […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ