Giải bài tập SGK Hóa 12 Nâng cao Bài 56: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

1. Giải bài 1 trang 259 SGK Hóa 12 nâng cao Nhiên liệu nào sau đây thuộc loại nhiên liệu sạch đang được nghiên cứu để sử dụng thay thế một số nhiên liệu khác gây ô nhiễm môi trường? A. Than đá B. Xăng dầu C. Khí butan (gaz) D. Khí hiđro Phương pháp giải […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ