Giải bài tập SGK Hóa 12 Nâng cao Bài 57: Hóa học và vấn đề xã hội

1. Giải bài 1 trang 266 SGK Hóa 12 nâng cao Loại thuốc nào sau đây thuộc loại gây nghiện cho con người? A. Penixilin, amoxilin B. Vitamin C, glucozơ C. Seduxen, moocphin D. Thuốc cảm pamin, panadol Phương pháp giải Để chọn đáp án đúng cần ghi nhớ: Loại thuốc thuộc loại gây nghiện cho con […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ