Giải bài tập SGK Hóa 12 Nâng cao Bài 58: Hóa học và vấn đề môi trường

1. Giải bài 1 trang 272 SGK Hóa 12 nâng cao Trường hợp nào sau đây được coi là không khí sạch? A. Không khí chứa 78% N2, 21% O2, 1% hỗn hợp CO2, H2O, H2 B. Không khí chứa 78% N2, 18% O2, 4% hỗn hợp CO2, SO2, HCl C. Không khí chứa 78% N2, 20% […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ