Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 42: Địa lí ngành thông tin liên lạc

1. Giải bài 1 trang 62 Tập bản đồ Địa lí 10 Nêu rõ vai trò của ngành thông tin liên lạc. Phương pháp giải Cần nắm được kiến thức về vai trò của ngành thông tin liên lạc: – Vận chuyển nhanh chóng và kịp thời – Là thước đo của nền văn minh – […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ