Giải Tập bản đồ Địa lí 10 Bài 43: Địa lí ngành thương mại

1. Giải bài 1 trang 64 Tập bản đồ Địa lí 10 Hoàn thành sơ đồ về hoạt động của thị trường và nêu khái niệm đơn giản về thị trường? Phương pháp giải Cần nắm được kiến thức thị trường để hoàn thành sơ đồ và trình bày khái niệm: –  Thị trường là […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ