Toán 5 Chương 4 Bài: Chia số đo thời gian cho một số

1. Tóm tắt lý thuyết Ví dụ 1: Hải thi đấu 3 ván cờ hết 42 phút 30 giây. Hỏi trung bình Hải thi đấu mỗi ván cờ hết bao lâu? Ta phải thực hiện phép chia: 42 phút 30 giây : 3 = ? Ta đặt tính rồi tính như sau: Vậy:  42 phút 30 […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ