Toán 5 Chương 4 Bài: Vận tốc

1. Tóm tắt lý thuyết Bài toán 1: Một ô tô đi được quãng đường dài 170km hết 4 giờ. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?                  Bài giải: Trung bình mỗi giờ tô tô đi được là: 170 : 4 […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ