Toán 5 Chương 4 Bài: Quãng đường

1. Tóm tắt lý thuyết Bài toán 1: Một ô tô đi trong 4 giờ với vận tốc 42,5km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô. Bài giải: Quãng đường ô tô đi được trong 4 giờ là: 42,5 × 4 = 170 (km) Đáp số: 170km. Nhận xét: Để tính quãng đường ô tô đi được […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ