Toán 5 Chương 4 Bài: Thời gian

1. Tóm tắt lý thuyết Bài toán 1: Một ô tô đi được quãng đường 170km với vận tốc 42,5km/giờ. Tính thời gian ô tô đi quãng đường đó. Bài giải: Thời gian ô tô đi là: 170 : 42,5 = 4 (giờ) Đáp số: 4 giờ. Nhận xét: Để tính thời gian đi của ô tô ta lấy quãng […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ