Toán 5 Chương 5 Bài: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng

a) 1m = 10dm nên 2m = 10dm x 2 = 20dm. Vậy 2m = 20dm – Thực hiện các phép tính như tính các số tự nhiên. – Khi thực hiện phép tính có kèm theo các đơn vị đo khác nhau, trước hết ta phải đổi về cùng 1 đơn vị đo sau […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ