Trong không gian với hệ Oxyz, cho hai điểm A(1;2;3) và B(3;2;1). Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB.

Câu hỏi: Trong không gian với hệ Oxyz, cho hai điểm A(1;2;3) và B(3;2;1). Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB. A. (x + y – z – 2 = 0) B. (y-z=0) C. (z-x=0) D. (x-y=0)   Lời giải tham khảo: chen-hinh-hocgiai Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ