Để phòng chống dịch Covid 19 lây lan, nhà nước ra quy định đeo khẩu trang nơi công cộng. Điều này thể hiện bản chất gì của pháp luật?


 • Câu hỏi:

  Để phòng chống dịch Covid 19 lây lan, nhà nước ra quy định đeo khẩu trang nơi công cộng. Điều này thể hiện bản chất gì của pháp luật?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Để phòng chống dịch Covid 19 lây lan, nhà nước ra quy định đeo khẩu trang nơi công cộng. Điều này thể hiện bản chất xã hội của pháp luật.

  Đáp án B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ