Khi treo vật nặng có trọng lượng 2 N, lò xo dãn ra 1 cm. Hỏi khi treo vật nặng có trọng lượng 3 N thì lò xo ấy dãn ra bao nhiêu?


 • Câu hỏi:

  Khi treo vật nặng có trọng lượng 2 N, lò xo dãn ra 1 cm. Hỏi khi treo vật nặng có trọng lượng 3 N thì lò xo ấy dãn ra bao nhiêu?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khi treo vật nặng có trọng lượng 2 N thì lò xo dãn ra 1 cm.

  => Khi treo vật nặng có trọng lượng 3 N thì lò xo dãn ra ? cm.

  Vậy độ dãn của lò xo khi treo vật nặng có trọng lượng 3 N là:  

  Đáp án B

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ