[Sách chân trời] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 3: Ngày hôm qua đâu rồi


1. Đọc các nội dung trên tờ lịch. 

2. Trao đổi với các bạn: Chúng ta cần lịch để làm gì?

[Sách chân trời] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 3: Ngày hôm qua đâu rồi

Đáp án chi tiết:

1. Nội dung trên tờ lịch: Thứ 7 ngày 25 tháng 9 năm 2021, ngày 19 tháng 8 năm 2021.

2. Chúng ta cần lịch để: xem thứ, ngày, tháng âm lịch và dương lịch.

1. Đọc: Ngày hôm qua đâu rồi

1. Bạn nhỏ hỏi bố điều gì?

Đáp án chi tiết:

Bạn nhỏ hỏi bố: Ngày hôm qua đâu rồi.

2. Theo em, ngày hôm qua ở lại những nơi nào?

Đáp án chi tiết:

Theo em, ngày hôm qua ở lại những nơi: càng hoa trong vườn, hạt lúa mẹ trồng, vở hồng của con.

3. Ngày hôm qua của em ở lại những đâu?

Trang vở hồng của em

Tìm trong bài từ ngữ chỉ:

[Sách chân trời] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 3: Ngày hôm qua đâu rồi

Đáp án chi tiết:

Từ ngữ trong bài chỉ:

– Đồ vật: tờ lịch, sân, cành hoa, hạt lúa, cánh đồng, vở hồng.

– Cây cối: hoa hồng, cây lúa.

– Hoạt động: hoa, xoa đầu, tỏa hương, trồng, gặt hái, học hành.

2. Viết: Ăn chậm nhai kĩ.

3. Tìm từ ngữ chỉ sự vật (người, đồ vật, con vật, cây cối,…) phù hợp với từng tranh.

[Sách chân trời] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 3: Ngày hôm qua đâu rồi

Đáp án chi tiết:

1. Cô giáo

2. Bạn bè

3. Sách

4. Bút

5. Mèo

6. Trâu

7. Cây dừa

8. Cây cam

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây

a) Câu nào dưới đây dùng để giới thiệu:

– Em là học sinh lớp 2.

– Em rất thích tập bơi.

– Em đang tập thể dục.

b) Đặt câu giới thiệu một bạn cùng lớp (theo mẫu):

[Sách chân trời] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 3: Ngày hôm qua đâu rồi

Đáp án chi tiết:

a) Câu dùng để giới thiệu: Em là học sinh lớp 2.

b) Đặt câu giới thiệu một bạn cùng lớp: Bạn Hưng là lớp trưởng lớp em.

Trao đổi những việc em cần làm để không lãng phí thời gian cuối tuần.

Đáp án chi tiết:

Những việc em cần làm để không lãng phí thời gian cuối tuần: 

  • Tưới hoa
  • Trồng rau giúp mẹ
  • Nhổ tóc sâu cho bà
  • Đi chạy bộ với bốLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ