Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Diện tích hình vuông


1. Giải bài 1 trang 153 SGK Toán 3

 Viết vào ô trống theo mẫu:

Phương pháp giải

– Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với bốn.

– Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính số đó.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 154 SGK Toán 3

Một tờ giấy hình vuông cạnh 80mm. Tính diện tích tờ giấy đó theo xăng-ti-mét vuông ?

Phương pháp giải

– Đổi độ dài cạnh hình vuông về đơn vị xăng-ti-mét.

– Tìm diện tích hình vuông bằng cách lấy cạnh hình vuông nhân với chính nó.

Hướng dẫn giải

Đổi: 80mm = 8cm

Diện tích tờ giấy đó là:

8 x 8 = 64 (cm2)

Đáp số: 64 cm2

3. Giải bài 3 trang 154 SGK Toán 3

Một hình vuông có chu vi 20cm. Tính diện tích hình vuông đó.

Phương pháp giải

– Tìm độ dài cạnh hình vuông bằng cách lấy chu vi hình đó chia cho 4.

– Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó.

Hướng dẫn giải

Cạnh hình vuông dài là:

20 : 4 = 5 (cm)

Diện tích của hình vuông là:

5 x 5 = 25(cm2)

Đáp số: 25 cm2Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển đến thanh công cụ