Cho hàm số (f(x)) liên tục trên (mathbb{R}) thỏa mãn ({f^3}(x) + 3f(x) = sin (2{x^3} – 3{x^2} + x),,forall x in mathbb{R}). Tích phân (I = intlimits_0^1 {f(x)} {rm{d}}x) thuộc khoảng nào? – Sách Toán – Học toán

Cho hàm số \(f(x)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) thỏa mãn \({f^3}(x) + 3f(x) = \sin (2{x^3} – 3{x^2} + x),\,\forall x \in \mathbb{R}\). Tích phân \(I = \int\limits_0^1 {f(x)} {\rm{d}}x\) thuộc khoảng nào? Cho hàm số \(f(x)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) thỏa mãn \({f^3}(x) + 3f(x) = \sin (2{x^3} – 3{x^2} + x),\,\forall x \in […]

MAX – MIN MODULE SỐ PHỨC – Sách Toán – Học toán

MAX – MIN MODULE SỐ PHỨC MAX – MIN MODULE SỐ PHỨC === BIÊN SOẠN NGUYỄN HOÀNG VIỆT ———– xem file pdf— ————– == LINK DOWNLOAD file đề === DOWNLOAD PDF ======= [ Xin các bạn xem đầy đủ bài viết ở https://booktoan.com ] MAX – MIN MODULE SỐ PHỨC – Sách Toán – Học […]

Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Số 100000 – Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 146 SGK Toán 3 Số? a) 10 000; 20 000; …;….;50 000;…;…;80 000;…;100 000 b) 10 000; 11 000; 12 000;…;…;….;16 000;…;…;…;…. c) 18 000; 18 100; 18 200; …;…;…;…; 18 700;…;…;…. d) 18 235; 18 236;…;…;…;…. Phương pháp giải Đếm cách các số tròn nghìn, tròn trăm hoặc các số […]

Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: So sánh các số trong phạm vi 100000

1. Giải bài 1 trang 147 SGK Toán 3 Điền dấu thích hợp vào chỗ trống ( , = ) 4589…10 001                        35 276….35 275 8000…7999 + 1                     99 999…100 000 3527….3519                          86 573….96 573 Phương pháp giải – Tính giá trị của vế có phép tính. – Số có ít chữ số hơn thì bé […]

Chuyển đến thanh công cụ