Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Diện tích hình chữ nhật


1. Giải bài 1 trang 152 SGK Toán 3

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Phương pháp giải

– Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

– Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 152 SGK Toán 3

Một miếng bài hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều dài 14cm. Tính diện tích miếng bìa đó.

Phương pháp giải

Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Hướng dẫn giải

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là :

14 x 5 = 70 (cm2)

Đáp số: 70 cm2

3. Giải bài 3 trang 152 SGK Toán 3

Tính diện tích hình chữ nhật, biết:

a) Chiều dài 5cm, chiều rộng 3cm

b) Chiều dài 2dm, chiều rộng 9cm.

Phương pháp giải

Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo).

Hướng dẫn giải

a) Diện tích hình chữ nhật là:

5 x 3 = 15 (cm2)

Đáp số: 15 cm2

b) Đổi: 2dm = 20cm

 Diện tích hình chữ nhật là:

20 x 9 = 180 (cm2)

Đáp số: 180 cm2Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển đến thanh công cụ