Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông


1. Giải bài 1 trang 151 SGK Toán 3

Viết theo mẫu:

Phương pháp giải

– Đọc số rồi đọc đơn vị đo 

– Xăng-ti-mét vuông được viết tắt là (c{m^2})

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 151 SGK Toán 3

a) Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):

Hình B gồm…ô vuông 1cm2

Diện tích hình B bằng…

b) So sánh diện tích hình A và diện tích hình B.

Phương pháp giải

– Đếm số ô vuông ở hình B.

– Diện tích của hình B bằng số ô vuông vừa đếm được.

– So sánh diện tich hình A với diện tích hình B.

Hướng dẫn giải

a) Hình B gồm 6 ô vuông (1cm^2)

Diện tích hình B bằng (6cm^2)

b) Vì diện tích hình A bằng (6cm^2), diện tích hình B bằng (6cm^2)

Nên diện tích hình A bằng diện tích hình B.

3. Giải bài 3 trang 151 SGK Toán 3

Tính (theo mẫu):

Mẫu: (bf 3cm^2 + 5cm^2 = 8cm^2) 

         (bf 3cm^2 times 2 = 6cm^2)

(a) ,, 18cm^2 + 26cm^2 = \ ,,,,, 40cm^2 – 17cm^2 =)

(b) ,, 6cm^2 times 4 = \ ,,,,, 32cm^2 : 4 =)

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính với các số rồi viết thêm đơn vị xăng-ti-mét vào sau kết quả.

Hướng dẫn giải

(a) ,, 18cm^2 + 26cm^2 = 44cm^2 \ ,,,,,,, 40cm^2 – 17cm^2 = 23cm^2)

(b) ,, 6cm^2 times 4 = 24cm^2 \ ,,,,,,, 32cm^2 : 4 = 8cm^2)

4. Giải bài 4 trang 151 SGK Toán 3

Tờ giấy màu xanh có diện tích 300cm2 ,tờ giấy màu đỏ có diện tích 280cm2 . Hỏi tờ giấy màu xanh có diện tích lớn hơn diện tích tờ giấy màu đỏ bao nhiêu xăng – ti – mét vuông ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Lời giải

Muốn tìm lời giải thì ta lấy diện tích tờ giấy màu xanh trừ đi diện tích tờ giấy màu đỏ.

Hướng dẫn giải

Diện tích tờ giấy màu xanh lớn hơn diện tích tờ giấy màu đỏ số xăng-ti-mét vuông là :

300 – 280 = 20 (cm2 )

Đáp số: 20 cm2Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển đến thanh công cụ