Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Ôn tập về hình học


1. Giải bài 1 trang 174 SGK Toán 3

Mỗi hình dưới đây có diện tích là bao nhiêu xăng–ti–mét vuông?

Phương pháp giải

Đếm số ô vuông ở mỗi hình.

Hướng dẫn giải

Hình (A) gồm (8) ô vuông nên diện tích hình (A) là (8cm^2)

Hình (B) gồm (10) ô vuông nên diện tích hình (B) là (10cm^2)

Hình (C) gồm (18) ô vuông nên diện tích hình (C) là (18cm^2)

Hình (D) gồm (6) ô vuông và (4) nửa ô vuông (hay (2) ô vuông). Nên diện tích hình (D) là (8cm^2)

2. Giải bài 2 trang 175 SGK Toán 3

Hình chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 6cm. Hình vuông có cạnh là 9cm.

a) Tính chu vi mỗi hình. So sánh chu vi hai hình đó

b) Tính diện tích mỗi hình. So sánh diện tích hai hình đó.

Phương pháp giải

– Chu vi hình chữ nhật bằng chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

– Chu vi hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với 4.

   So sánh hai số vừa tìm được.

– Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân chiều rộng (cùng đơn vị đo)

– Diện tích hình vuông bằng độ dài một cạnh nhân với chính nó.

  So sánh hai giá trị diện tích vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

a) Chu vi hình chữ nhật là:

((12 + 6) times 2 = 36 , (cm))

Chu vi hình vuông là:

(9 times 4 = 36 , (cm))

Vậy chu vi hình chữ nhật bằng chu vi hình vuông

b) Diện tích hình chữ nhật là:

(12 times 6 = 72 , (cm^2))

Diện tích hình vuông là:

(9 times 9 = 81 , (cm^2))

Vậy diện tích hình chữ nhật bé hơn diện tích hình vuông

3. Giải bài 3 trang 175 SGK Toán 3

Em hãy tìm cách tính diện tích hình H có kích thước như sau :

Phương pháp giải

Chia hình đã cho thành các hình vuông, hình chữ nhật nhỏ hơn rồi tìm diện tích của các hình đó.

Diện tích của hình cần tìm bằng tổng diện tích của các hình nhỏ vừa được chia.

Hướng dẫn giải

Có thể chia hình đã cho như sau:

Diện tích hình vuông to (ABCD) là:

(6 times 6 = 36 , (cm^2))

Diện tích hình vuông nhỏ (MNPC) là:

(3 times 3 = 9 , (cm^2))

Ta có diện tích hình (H) = diện tích hình vuông to (ABCD) cộng diện tích hình vuông nhỏ (MNPC)

Vậy Diện tích hình (H) là:

(36 + 9 = 45 , (cm^2))

Đáp số: (45cm^2)

4. Giải bài 4 trang 175 SGK Toán 3

Cho 8 hình tam giác, mỗi hình như sau:

Hãy xếp thành hình dưới đây:

Phương pháp giải

Chia hình cần xếp thành các hình tam giác đã cho.

Hướng dẫn giảiSource link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển đến thanh công cụ