Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Tiền Việt Nam


1. Giải bài 1 trang 158 SGK Toán 3

Mỗi ví đựng bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải

– Tính tổng giá trị các tờ tiền có trong mỗi ví.

– Đơn vị tiền Việt Nam là đồng. 

Hướng dẫn giải

Số tiền có trong ví a là:

(10 , 000 + 20 , 000 + 20 , 000 = 50 , 000) (đồng)

Số tiền có trong ví b là:

(10 , 000 + 20 , 000 + 50 , 000 + 10 , 000 = 90 , 000) (đồng)

Số tiền có trong ví c là:

(20 , 000 + 50 , 000 + 10 , 000 + 10 , 000 = 90 , 000) (đồng)

Số tiền có trong ví d là:

(10 , 000 + 2 , 000 + 500 + 2 , 000 = 14 , 500) (đồng)

Số tiền có trong ví e là:

(50 , 000 +500 + 200 = 50 , 700) (đồng)

2. Giải bài 2 trang 158 SGK Toán 3

Mẹ mua cho Lan một chiếc cặp sách giá 15 000 đồng và một bộ quần áo mùa hè giá 25 000 đồng. Mẹ đưa cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải

– Tìm số tiền mẹ đã tiêu (tổng giá tiền của chiếc cặp xách và bộ quần ào).

– Tìm số tiền cô bán hàng trả lại mẹ thì ta lấy 50 000 đồng trừ đi số tiền mẹ đã tiêu.

Hướng dẫn giải

Số tiền mẹ trả để mua chiếc cặp và một bộ quần áo là:

15 000 + 25 000 = 40 000 (đồng)

Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là:

50 000 – 40 000 = 10 000 (đồng)

Đáp số: 10 000 đồng.

3. Giải bài 3 trang 158 SGK Toán 3

Mỗi cuốn vở giá 1200 đồng. Viết số tiền thích hợp vào ô trống trong bảng :

Phương pháp giải

Muốn tìm số tiền cần điền vào bảng, ta lấy giá tiền của một quyển nhân với số cuốn.

Đơn vị tiền Việt Nam là đồng.

Hướng dẫn giải

Ta có:

1 cuốn vở có số tiền là: 1200 đồng

2 cuốn vở có số tiền là: 1200 đồng x 2 = 24000 đồng

3 cuốn vở có số tiền là: 1200 đồng x 3 = 36000 đồng

4 cuốn vở có số tiền là: 1200 đồng x 4 = 48000 đồng

Điền vào bảng ta có kết quả như sau:

4. Giải bài 4 trang 159 SGK Toán 3

 Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu)

Phương pháp giải

Lấy số lượng tờ tiền thích hợp sao cho tổng giá trị của các tờ tiền bằng số cho trước.

Hướng dẫn giảiSource link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển đến thanh công cụ