Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số


1. Giải bài 1 trang 161 SGK Toán 3

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 161 SGK Toán 3

Số?

Phương pháp giải

Tìm giá trị của phép nhân hai thừa số đã cho rồi điền kết quả vào ô giá trị của tích.

Hướng dẫn giải

Thực hiện phép tính:

19091 x 5 = 95455

13070 x 6 = 78420

10709 x 7 = 74963

Điền vào bảng ta được kết quả:

3. Giải bài 3 trang 161 SGK Toán 3

Lần đầu người ta chuyển 27 150 kg thóc vào kho, lần sau chuyển được số thóc gấp đôi lần đầu. Hỏi cả hai lần chuyển vào kho được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Lời giải

– Tìm khối lượng thóc chuyển được trong lần 2.

– Tìm khối lượng cả hai lần chuyển được.

Hướng dẫn giải

Số ki-lô-gam thóc chuyển lần sau:

27150 x 2 = 54300 (kg)

Cả hai lần chuyển vào kho được:

27150 + 54300 = 81450 (kg)

Đáp số: 81450 kg.Source link

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển đến thanh công cụ