Học Hoá học 11 Bài 43: Bài thực hành 5 Tính chất của etanol, glixerol và phenol

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Mục đích thí nghiệm – Nắm vững được các kỹ năng thí nghiệm cơ bản – Nghiên cứu các tính chất hóa học đặc trưng của etanol, glixerol và phenol 1.2. Kỹ năng thí nghiệm – Không dùng tay cầm trực tiếp hoá chất. – Không đổ hoá chất […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ