Giải SBT Toán 12 Bài 1: Hệ tọa độ trong không gian

1. Giải bài 3.1 trang 103 SBT Hình học 12 Trong không gian Oxyz cho ba vecto (overrightarrow a = (2; – 1;2),overrightarrow b = (3;0;1),overrightarrow c = ( – 4;1; – 1)). Tìm tọa độ của các vecto (overrightarrow m ) và (overrightarrow n) biết rằng: a) (overrightarrow m = 3overrightarrow a – 2overrightarrow b […]

Hoc vn net

Chuyển đến thanh công cụ